Брой предложения за отказ от помилване
Брой предложения за отказ от помилване
Начална дата: 
2017-09-01

Крайна дата: 
2017-12-31