Брой молители с решени молби, по дефицитна зона на рецидивния риск
Брой молители с решени молби, по дефицитна зона на рецидивния риск
Начална дата: 
2017-09-01

Крайна дата: 
2017-12-31