Брой предложения за отказ от помилване
Брой предложения за отказ от помилване
Начална дата: 
2018-01-01

Крайна дата: 
2018-04-30