СЪВЕТИ | СЪВЕТ ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ | ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ: КЛЮЧОВИ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЯ