ИНИЦИАТИВИ | МЛАДЕЖКА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ | СРЕЩА ОТ ИНИЦИАТИВАТА 05.12.2012 | СТАНОВИЩА НА УЧАСТНИЦИТЕ КЪМ СЪВЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ