ИНИЦИАТИВИ | НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ | ГАЛЕРИЯ
Джон Атанасов получава медал за заслуги и постижения в сферата на развитието на технологиите „United States National Medal of Technology” от президента на САЩ Джордж Буш. © George Bush Presidential Library and Museum