ИНИЦИАТИВИ | НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ | ГАЛЕРИЯ
Откриване на изложбата за ново лого на отличията \