АДМИНИСТРАЦИЯ | ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа" 2019/2020 г., разделена на 17 обособени позиции Открита процедура
51
0
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за сградата на Администрация на президента Събиране на оферти с обява
10
0
Изпълнение на основни ремонти, реконструкции, строителна поддръжка, текущи и аварийни ремонти Събиране на оферти с обява
8
0
Доставка на компютърни конфигурации и периферна техника за нуждите на Администрацията на президента по 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на настолна компютърна конфигурация“; Обособена позиция № 2 „Доставка на настолен документен скенер Събиране на оферти с обява
9
0
Доставка на тонери за фотокопирна техника и принтери за нуждите на Администрацията на президента Събиране на оферти с обява
7
0
"Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа" 2018/2019 г.", разделена на 29 обособени позиции Открита процедура
69
0
Доставка на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Администрацията на президента на Република България Събиране на оферти с обява
8
0
Публично състезание Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на Администрацията на президента
21
0
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за сградата на Администрацията на президента
6
0
Доставка и монтаж на два броя непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) за климатизирано помещение на главно разпределително табло (ГРТ) в сградата на Администрацията на президента
6
0
Доставка на компютърни конфигурации и периферна техника за нуждите на Администрацията на президента по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на настолна компютърна конфигурация“; Обособена позиция № 2; „Доставка на преносима компютърна Събиране на оферти с обява
11
0
Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2017-2018 г.“, разделена 25 обособени позиции Открита процедура
67
0
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за сградата на Администрацията на президента Обява
6
0
Изпълнение на основни ремонти, реконструкции, строителна поддръжка, текущи и аварийни ремонти Събиране на оферти с обява
8
0
Доставка на компютърни конфигурации и периферна техника за нуждите на Администрацията на президента по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на настолна компютърна конфигурация“; Обособена позиция № 2; „Доставка на преносима компютърна Събиране на оферти с обява
11
0
Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа“ 2016/2017 г., разделена на две обособени позиции Договаряне без предварително обявление
8
0
Доставка на канцеларски материали за нуждите на Администрацията на президента по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Хартия и принадлежности за офиса" и Обособена позиция № 2 "Класьори и аксесоари за архивиране" Събиране на оферти с обява
8
0
1 2 3 »  (47 материала в 3 страници)