АДМИНИСТРАЦИЯ | ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Изработка и доставка на печатни материали за нуждите на Администрацията на президента Събиране на оферти с обява
9
0
Доставка на тонери за фотокопирна техника и принтери за нуждите на Администрацията на президента Събиране на оферти с обява
6
0
Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения-бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа" 2016/2017 г., разделена 32 обособени позиции Открита процедура
81
0
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на Администрацията на президента Публично състезание
16
0
Доставка на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Администрацията на президента на Република България Събиране на оферти с обява
8
0
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за сградата на Администрацията на президента Събиране на оферти с обява
6
0
Изпълнение на основни ремонти, реконструкции, строителна поддръжка, текущи и аварийни ремонти Събиране на оферти с обява
7
0
Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа“ 2015/2016 г., разделена на две обособени позиции Договаряне без предварително обявление
8
0
Събиране на оферти с обява Доставка на монитор с тактилен екран за нуждите на Администрацията на президента
7
0
Събиране на оферти с обява Доставка на компютърни терминални китове и компоненти за нуждите на Администрацията на президента
9
0
Отпечатване и книговезка обработка на Годишник на президентската институция за 2016 г. на български и на английски език Събиране на оферти с обява
6
0
Договаряне без предварително обявление Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа”, разделена на две обособени позиции
18
0
29.09.2016 г. Публикуван е договор Изработка, доставка и монтаж на мебели за многофункционална зала в сградата на Администрацията на президента, гр. София, бул. "Дондуков" № 2 Администрацията на президента обявява обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява за изработване, доставка и монтаж на мебели по техническа спецификация. Краен срок за подаване на оферти:24.08.2016 г., 17:30 ч.
6
0
Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа" Открита процедура за доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа"
72
0
18.05.2016 г. Публикуван е договор за обществена поръчка Разработване, внедряване и гаранционно обслужване и поддръжка на електронна информационна система за управление на мултимедийно съдържание и документи на архивна и мултимедийна база данни на Администрацията на президента Публична покана за разработване, внедряване и гаранционно обслужване и поддръжка на електронна информационна система за управление на мултимедийно съдържание и документи на архивна и мултимедийна база данни на Администрацията на президента
6
0
12.04.2016 г. Публикуван е договор за обществена поръчка Доставка на свързаност към глобалната Интернет мрежа и предоставяне на Интернет трафик за нуждите на Администрацията на президента на Република България Публична покана за доставка на свързаност към глобалната Интернет мрежа и предоставяне на Интернет трафик за нуждите на Администрацията на президента на Република България
8
0
Предварителни обявления за 2016 година Предварителни обявления за обществени поръчки за 2016 година
2
0
« 1 2 3 »  (47 материала в 3 страници)