АДМИНИСТРАЦИЯ | ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
18.05.2016 г. Публикувано е допълнително споразумение към договора за обществена поръчка Проектиране и авторски надзор на Президентска библиотека Публична покана за проектиране и авторски надзор на Президентска библиотека
16
0
12.04.2016 г. Публикуван е договор за обществена поръчка Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сградата на Администрацията на президента Открита процедура за доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сградата на Администрацията на президента
8
0
11.02.2016 г. Публикувана е информация за извършено окончателно плащане и приключване на договора по СОП 1, 2 и 4 Доставка на компютърна и репродуцираща техника Публична покана за доставка на компютърна и репродуцираща техника
17
0
07.12.2015 г. Публикувана е информация за извършени междинни плащания по договора Изпълнение на основни ремонти, реконструкции, строителна поддръжка, текущи и аварийни ремонти Публична покана за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на основни ремонти, реконструкции, строителна поддръжка, текущи и аварийни ремонти
7
0
17.06.2016 г. Публикувана е информация за извършено междинно плащане по договора по СОП 1 Изработка и доставка на печатни материали Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за изработка и доставка на печатни материали за нуждите на Администрацията на президента
28
0
17.06.2016 г. Публикувана е информация за извършени междинни плащания по договора по СОП 2 Приготвяне и доставяне на храна за официални и работни закуски, обеди и вечери и организиране на коктейли и приеми Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за приготвяне и доставяне на храна за официални и работни закуски, обеди и вечери и организиране на коктейли и приеми
23
0
15.01.2016 г. Публикувана е информация за извършени междинни и окончателно плащане и за приключване на договора Приготвяне и доставяне на храна за официални и работни закуски, обеди и вечери и организиране на коктейли и приеми Публична покана за възлагане на обществена поръчка за приготвяне и доставяне на храна за официални и работни закуски, обеди и вечери и организиране на коктейли и приеми, давани от президента на Република България
12
0
17.06.2016 г. Публикувана е обобщена информация за плащания през м. април 2016 г. Доставка на тонери за фотокопирна техника и принтери Публична покана за възлагане на обществена поръчка за доставка на тонери за фотокопирна техника и принтери за нуждите на Администрацията на президента на Република България
13
0
17.06.2016 г. Публикувана е обобщена информация за плащания през м. май 2016 г. Доставка на канцеларски материали Публична покана за възлагане на обществена поръчка за доставка на канцеларски материали за нуждите на Администрацията на президента на Република България
17
0
29.07.2015 г. Публикувана е информация за окончателно плащане и приключване на договора Доставка, пускане в експлоатация и едногодишна абонаментна поддръжка на защитна стена (Firewall) Публична покана за възлагане на обществена поръчка за доставка, пускане в експлоатация и едногодишна абонаментна поддръжка на защитна стена (Firewall)
9
0
17.06.2016 г. Публикувана е информация за извършени междинни плащания по договора Доставка на далекосъбощителни услуги по стандарт GSM Публична покана за възлагане на обществена поръчка за доставка на далекосъобщителни услуги по стандарт GSM
9
0
17.06.2016 г. Публикувана е информация за междинно плащане по договора Осигуряване на самолетни билети Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за осигуряване на самолетни билети
19
0
Предварителни обявления за 2015 година Предварителни обявления за обществени поръчки за 2015 година
3
0
« 1 2 3  (47 материала в 3 страници)