ИНИЦИАТИВИ | МЛАДЕЖКА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ | СРЕЩА ОТ ИНИЦИАТИВАТА 01.12.2014 | СТАНОВИЩА НА УЧАСТНИЦИТЕ КЪМ СЪВЕТ ПО НАУКА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ