АДМИНИСТРАЦИЯ | ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ДО 01.10.2014 г.
Публична покана за възлагане на обществена поръчка за приготвяне и доставяне на храна за официални закуски, обеди и вечери и организиране на приеми, давани от президента на Република България Публична покана за възлагане на обществена поръчка за приготвяне и доставяне на храна за официални закуски, обеди и вечери и организиране на приеми, давани от президента на Република България
3
0
Съобщение: Разяснения от 29.08.2014 г. Публична покана за възлагане на обществена поръчка за изработка и доставка на печатни материали за нуждите на Администрацията на президента на Република България Публична покана за възлагане на обществена поръчка за изработка и доставка на печатни материали за нуждите на Администрацията на президента на Република България
4
0
Съобщение: Публикуван протокол за оценка и класиране на 25.08.2014 г. Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласови телефонни услуги Публична покана за избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласови телефонни услуги
4
0
Публична покана за възлагане на обществена поръчка за доставка на тонери Публична покана за възлагане на обществена поръчка за доставка на тонери
2
0
Публична покана за възлагане на обществена поръчка за доставка на канцеларски материали Публична покана за възлагане на обществена поръчка за доставка на канцеларски материали
2
0
Публична покана за възлагане на обществена поръчка за доставка на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM с национално покритие Публична покана за възлагане на обществена поръчка за доставка на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM с национално покритие
2
0
Публична покана за доставка на автоматизирана информационна система за управление на документооборота Публична покана за доставка на автоматизирана информационна система за управление на документооборота
3
0
Публична покана за изпълнение на строителна поддръжка, текущи и аварийни ремонти Публична покана за изпълнение на строителна поддръжка, текущи и аварийни ремонти
2
0
Открита процедура за осигуряване на самолетни билети Открита процедура за осигуряване на самолетни билети
6
0