СЪВЕТИ | СЪВЕТ ВЪНШНА ПОЛИТИКА, ОТБРАНА И СИГУРНОСТ