ФОТО ГАЛЕРИЯ
Йес Нилсен –посланик на Кралство Дания