ФОТО ГАЛЕРИЯ
Васил Гривна - извънреден и пълномощен посланик на Словашката република