ФОТО ГАЛЕРИЯ
Сулейман Исаку - извънреден и пълномощен посланик на Република Нигер