ФОТО ГАЛЕРИЯ
Изказване пред Общото събрание на ООН