ИНИЦИАТИВИ | НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ | КОМПЮТЪРЪТ ABC
Компютърът ABC  в действие