СЪВЕТИ | СЪВЕТ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ | БЪЛГАРИЯ 2020: НАЦИОНАЛНИТЕ ПРИОРИТЕТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА