СЪВЕТИ | КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ | ЗАСЕДАНИЕ НА КСНС НА 05.02.2013 г.