СЪВЕТИ | СЪВЕТ РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ И НАЦИОНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА | НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 2014-2020