СЪВЕТИ | СЪВЕТ РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ И НАЦИОНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА | ОБЩИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ 2014 – 2020 – НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ХОРИЗОНТИ