СЪВЕТИ | КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ | ЗАСЕДАНИЕ НА КСНС НА 20.06.2013 г.