ИНИЦИАТИВИ | МЛАДЕЖКА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ | СРЕЩА ОТ ИНИЦИАТИВАТА 12.12.2013 | СТАНОВИЩА НА УЧАСТНИЦИТЕ КЪМ СЪВЕТ ПО КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ