СЪВЕТИ | КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ | ЗАСЕДАНИЕ НА КСНС НА 04.02.2014 г.