АДМИНИСТРАЦИЯ | ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Изпълнение на основни ремонти, реконструкции, строителна поддръжка, текущи и аварийни ремонти Събиране на оферти с обява
5
0
Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа“ 2015/2016 г., разделена на две обособени позиции Договаряне без предварително обявление
7
0
Събиране на оферти с обява Доставка на монитор с тактилен екран за нуждите на Администрацията на президента
7
0
Събиране на оферти с обява Доставка на компютърни терминални китове и компоненти за нуждите на Администрацията на президента
9
0
Отпечатване и книговезка обработка на Годишник на президентската институция за 2016 г. на български и на английски език Събиране на оферти с обява
6
0
Договаряне без предварително обявление Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа”, разделена на две обособени позиции
12
0
29.09.2016 г. Публикуван е договор Изработка, доставка и монтаж на мебели за многофункционална зала в сградата на Администрацията на президента, гр. София, бул. "Дондуков" № 2 Администрацията на президента обявява обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява за изработване, доставка и монтаж на мебели по техническа спецификация. Краен срок за подаване на оферти:24.08.2016 г., 17:30 ч.
6
0
Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа" Открита процедура за доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа"
69
0
18.05.2016 г. Публикуван е договор за обществена поръчка Разработване, внедряване и гаранционно обслужване и поддръжка на електронна информационна система за управление на мултимедийно съдържание и документи на архивна и мултимедийна база данни на Администрацията на президента Публична покана за разработване, внедряване и гаранционно обслужване и поддръжка на електронна информационна система за управление на мултимедийно съдържание и документи на архивна и мултимедийна база данни на Администрацията на президента
6
0
12.04.2016 г. Публикуван е договор за обществена поръчка Доставка на свързаност към глобалната Интернет мрежа и предоставяне на Интернет трафик за нуждите на Администрацията на президента на Република България Публична покана за доставка на свързаност към глобалната Интернет мрежа и предоставяне на Интернет трафик за нуждите на Администрацията на президента на Република България
8
0
Предварителни обявления за 2016 година Предварителни обявления за обществени поръчки за 2016 година
2
0
18.05.2016 г. Публикувано е допълнително споразумение към договора за обществена поръчка Проектиране и авторски надзор на Президентска библиотека Публична покана за проектиране и авторски надзор на Президентска библиотека
16
0
12.04.2016 г. Публикуван е договор за обществена поръчка Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сградата на Администрацията на президента Открита процедура за доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сградата на Администрацията на президента
8
0
11.02.2016 г. Публикувана е информация за извършено окончателно плащане и приключване на договора по СОП 1, 2 и 4 Доставка на компютърна и репродуцираща техника Публична покана за доставка на компютърна и репродуцираща техника
17
0
07.12.2015 г. Публикувана е информация за извършени междинни плащания по договора Изпълнение на основни ремонти, реконструкции, строителна поддръжка, текущи и аварийни ремонти Публична покана за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на основни ремонти, реконструкции, строителна поддръжка, текущи и аварийни ремонти
7
0
17.06.2016 г. Публикувана е информация за извършено междинно плащане по договора по СОП 1 Изработка и доставка на печатни материали Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за изработка и доставка на печатни материали за нуждите на Администрацията на президента
25
0
17.06.2016 г. Публикувана е информация за извършени междинни плащания по договора по СОП 2 Приготвяне и доставяне на храна за официални и работни закуски, обеди и вечери и организиране на коктейли и приеми Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за приготвяне и доставяне на храна за официални и работни закуски, обеди и вечери и организиране на коктейли и приеми
23
0
1 2 »  (24 материала в 2 страници)

ЗА УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ

ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

ОРДЕНИ И МЕДАЛИ

ОРДЕНИ И МЕДАЛИ