АДМИНИСТРАЦИЯ | ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за сградата на Администрацията на президента Събиране на оферти с обява
4
0
Изпълнение на основни ремонти, реконструкции, строителна поддръжка, текущи и аварийни ремонти Събиране на оферти с обява
7
0
Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа“ 2015/2016 г., разделена на две обособени позиции Договаряне без предварително обявление
7
0
Събиране на оферти с обява Доставка на монитор с тактилен екран за нуждите на Администрацията на президента
7
0
Събиране на оферти с обява Доставка на компютърни терминални китове и компоненти за нуждите на Администрацията на президента
9
0
Отпечатване и книговезка обработка на Годишник на президентската институция за 2016 г. на български и на английски език Събиране на оферти с обява
6
0
Договаряне без предварително обявление Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа”, разделена на две обособени позиции
12
0
29.09.2016 г. Публикуван е договор Изработка, доставка и монтаж на мебели за многофункционална зала в сградата на Администрацията на президента, гр. София, бул. "Дондуков" № 2 Администрацията на президента обявява обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява за изработване, доставка и монтаж на мебели по техническа спецификация. Краен срок за подаване на оферти:24.08.2016 г., 17:30 ч.
6
0
Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа" Открита процедура за доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа"
72
0
18.05.2016 г. Публикуван е договор за обществена поръчка Разработване, внедряване и гаранционно обслужване и поддръжка на електронна информационна система за управление на мултимедийно съдържание и документи на архивна и мултимедийна база данни на Администрацията на президента Публична покана за разработване, внедряване и гаранционно обслужване и поддръжка на електронна информационна система за управление на мултимедийно съдържание и документи на архивна и мултимедийна база данни на Администрацията на президента
6
0
12.04.2016 г. Публикуван е договор за обществена поръчка Доставка на свързаност към глобалната Интернет мрежа и предоставяне на Интернет трафик за нуждите на Администрацията на президента на Република България Публична покана за доставка на свързаност към глобалната Интернет мрежа и предоставяне на Интернет трафик за нуждите на Администрацията на президента на Република България
8
0
Предварителни обявления за 2016 година Предварителни обявления за обществени поръчки за 2016 година
2
0
18.05.2016 г. Публикувано е допълнително споразумение към договора за обществена поръчка Проектиране и авторски надзор на Президентска библиотека Публична покана за проектиране и авторски надзор на Президентска библиотека
16
0
12.04.2016 г. Публикуван е договор за обществена поръчка Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сградата на Администрацията на президента Открита процедура за доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сградата на Администрацията на президента
8
0
11.02.2016 г. Публикувана е информация за извършено окончателно плащане и приключване на договора по СОП 1, 2 и 4 Доставка на компютърна и репродуцираща техника Публична покана за доставка на компютърна и репродуцираща техника
17
0
07.12.2015 г. Публикувана е информация за извършени междинни плащания по договора Изпълнение на основни ремонти, реконструкции, строителна поддръжка, текущи и аварийни ремонти Публична покана за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на основни ремонти, реконструкции, строителна поддръжка, текущи и аварийни ремонти
7
0
17.06.2016 г. Публикувана е информация за извършено междинно плащане по договора по СОП 1 Изработка и доставка на печатни материали Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за изработка и доставка на печатни материали за нуждите на Администрацията на президента
25
0
1 2 »  (25 материала в 2 страници)

ЗА УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ

ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

ОРДЕНИ И МЕДАЛИ

ОРДЕНИ И МЕДАЛИ