ИНИЦИАТИВИ | МЛАДЕЖКА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ | СРЕЩА ОТ ИНИЦИАТИВАТА 01.12.2014