СЪВЕТИ | СЪВЕТ РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ И НАЦИОНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА | ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ В СЛАБОРАЗВИТИТЕ И НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИТЕ РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ - АЛТЕРНАТИВИ НА ТРАДИЦИОННИТЕ ПРОИЗВОДСТВА