ИНИЦИАТИВИ | МЛАДЕЖКА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ | СРЕЩА ОТ ИНИЦИАТИВАТА 12.12.2015 | СТАНОВИЩА НА УЧАСТНИЦИТЕ КЪМ СЪВЕТ ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА