ИНИЦИАТИВИ | МЛАДЕЖКА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ | СРЕЩА ОТ ИНИЦИАТИВАТА 12.12.2016