ИНИЦИАТИВИ | ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА | НОВИНИ
Администрацията на Президента облекчи правилата за отпускането на еднократна финансова помощ по инициативата „Подкрепи една мечта“ Право да получат еднократна стипендия ще имат младежите – участници в инициативата „Подкрепи една мечта“ тази година, които ще продължат образованието си във висше училище или професионален колеж. Кандидатите трябва да попълнят заявления по образец, които са публикувани в интернет страницата на Президента, и да ги подадат, лично или по пощата, на адреса на Администрацията на Президента. Съществува и възможност за подаване на документите по електронен път - на електронния адрес на Приемната на президентската институция. Сред новостите в условията и реда на правилата е, че Администрацията на Президента ще събира по служебен път необходимите документи от други администрации. Идеята е да се облекчат максимално младежите в неравностойно положение и да им се спестят средства и време.
0
0
Президентът Румен Радев ще бъде домакин на традиционния абитуриентски бал за младежи в неравностойно положение На 31 май 2017 г. президентът Румен Радев ще бъде домакин на традиционния за президентската институция абитуриентски бал за младежи в неравностойно положение, който е част от благотворителната инициатива „Подкрепи една мечта”.
0
0