СЪВЕТИ | КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ | ЗАСЕДАНИЕ НА КСНС НА 19.04.2018 г.