СЪВЕТИ | СЪВЕТ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ | ЗАСЕДАНИЕ НА СФВС НА 26.06.2018 г.