СЪВЕТИ | КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ | ЗАСЕДАНИЕ НА КСНС НА 09.01.2020 г.