АДМИНИСТРАЦИЯ | СЕКРЕТАРИ НА ПРЕЗИДЕНТА
ИРИНА НИКОЛОВА - ГЪРКОВА Секретар по духовност и култура на Президента на Републиката
0
0
РУСИ ИВАНОВ Секретар по външна политика на Президента на Република България
0
0
КИРИЛ АТАНАСОВ Секретар за връзки с медиите на Президента на Републиката
0
0
ДИМИТЪР ИКОНОМОВ Секретар по външна политика на Президента на Република България
0
0
НИКОЛАЙ КОПРИНКОВ Секретар по вътрешна политика и гражданско общество на Президента на Република България
0
0
ПЛАМЕН УЗУНОВ Секретар по правни въпроси и антикорупция на Президента на Република България
0
0
ЦВЕТА ТИМЕВА Секретар по регионално развитие на Президента на Република България
0
0
ЕМИЛИЯ ДРУМЕВА Секретар по правни въпроси на Президента на Република България
0
0