АДМИНИСТРАЦИЯ | СЕКРЕТАРИ НА ПРЕЗИДЕНТА
НИКОЛАЙ КОПРИНКОВ Секретар по вътрешна политика и гражданско общество на Президента на Република България
0
0
ДИМИТЪР АРНАУДОВ Секретар по външна политика на Президента на Република България
0
0
НИКОЛАЙ МИЛКОВ Секретар по външна политика на Президента на Република България
0
0
СТЕФАН ЯНЕВ Секретар по сигурност и отбрана на Президента на Република България
0
0
ПЛАМЕН УЗУНОВ Секретар по правни въпроси и антикорупция на Президента на Република България
0
0
ГЪЛЪБ ДОНЕВ Секретар по социални политики и здравеопазване на Президента на Република България
0
0
ЮЛИЯНА ДИМИТРОВА Секретар по икономика и инвестиции на Президента на Република България
0
0
ЦВЕТА ТИМЕВА Секретар по регионално развитие на Президента на Република България
0
0
ЕМИЛИЯ ДРУМЕВА Секретар по правни въпроси на Президента на Република България
0
0