АДМИНИСТРАЦИЯ | СЕКРЕТАРИ НА ПРЕЗИДЕНТА
КРУМ ЗАРКОВ Секретар на президента по правни въпроси
0
0
РУСИ ИВАНОВ Секретар на президента по външна политика
0
0
КИРИЛ АТАНАСОВ Секретар на президента за връзки с медиите
0
0
НИКОЛАЙ КОПРИНКОВ Секретар на президента по вътрешна политика
0
0
ХРИСТО АЛЕКСИЕВ Секретар по икономика на Президента на Република България
0
0
ИЛИН ДИМИТРОВ Секретар по култура, образование и туризъм на Президента на Република България
0
0
ДИМИТЪР СТОЯНОВ Секретар по сигурност и отбрана на Президента на Република България
0
0