АДМИНИСТРАЦИЯ | СЪВЕТНИЦИ НА ПРЕЗИДЕНТА
ЗОРНИЦА АПОСТОЛОВА Съветник по външна политика на Президента на Република България
0
0
МАРИЯ ЮРУКОВА Съветник по вътрешна политика и гражданско общество на Президента на Републиката
0
0
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА Съветник по правни въпроси на Президента на Република България
0
0
ДИЛЯНА СЛАВОВА Съветник по външна политика на Президента на Републиката
0
0
ИВАНКА ИВАНОВА Съветник по правни въпроси на президента на Републиката
0
0
СТЕФАН ГОДЖЕВЪРГОВ Съветник по сигурност и отбрана на президента на Републиката
0
0
ЛЮБЧО ТОДОРОВ Съветник по военната сигурност на Президента на Републиката
0
0
ВАЛЕНТИНА ТАНЕВА Съветник по образование на Президента на Републиката
0
0
ИЛИЯ МИЛУШЕВ Съветник по сигурност и отбрана на Президента на Републиката
0
0
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ Съветник по младежта и спорта на Президента на Републиката
0
0
ДАРИНКА ВЛАДОВА Съветник по Благотворителната инициатива „Българската Коледа“
0
0
НЕВИН ФЕТИ Съветник по правни въпроси на Президента на Републиката
0
0