АДМИНИСТРАЦИЯ | СЪВЕТНИЦИ НА ПРЕЗИДЕНТА
БЛАГОЙ ДЕЛИЕВ Съветник по правни въпроси на Президента на Република България
0
0
НИНА КОЛЕВА Съветник по социални политики на Президента на Република България
0
0
ЯВОР ГЕЧЕВ Съветник по селско стопанство на Президента на Република България
0
0
РОСИЦА КАРАМФИЛОВА-БЛАГОВА Съветник на Президента на Република България по екология
0
0
АЛЕКСАНДЪР ПУЛЕВ Съветник по иновации на Президента на Република България
0
0
ЗОРНИЦА АПОСТОЛОВА Съветник по външна политика на Президента на Република България
0
0
МАРИЯ ЮРУКОВА Съветник по вътрешна политика и гражданско общество на Президента на Републиката
0
0
ПЛАМЕН СЛАВОВ Съветник по култура на Президента на Република България
0
0
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА Съветник по правни въпроси на Президента на Република България
0
0
ДИЛЯНА СЛАВОВА Съветник на Президента на Република България
0
0
СТЕФАН ГОДЖЕВЪРГОВ Съветник по сигурност и отбрана на президента на Републиката
0
0
ИЛИЯ МИЛУШЕВ Съветник по сигурност и отбрана на Президента на Републиката
0
0
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ Съветник по младежта и спорта на Президента на Републиката
0
0
ДАРИНКА ВЛАДОВА Съветник по Благотворителната инициатива „Българската Коледа“
0
0
СТЕФАН САВОВ Съветник по финанси и инвестиции на Президента на Републиката
0
0
ПЛАМЕН УЗУНОВ Съветник на президента по правни въпроси
0
0
ИВАНКА ИВАНОВА Съветник по правни въпроси на президента на Републиката
0
0
1 2 »  (19 материала в 2 страници)