АДМИНИСТРАЦИЯ | СЪВЕТНИЦИ НА ПРЕЗИДЕНТА
ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ Съветник по икономика и иновации на Президента на Републиката
0
0
ДИЛЯНА АНДРЕЕВА Ръководител на звено Програма на Президента
0
0
БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ДАНЧО ДЯКОВ Съветник по военна сигурност на Президента на Републиката
0
0
НЕВИН ФЕТИ Съветник по правни въпроси на Президента на Републиката
0
0
ПЛАМЕН КОНОВ Съветник по правни въпроси на Президента на Републиката
0
0
ЙОРДАНКА ЧОБАНОВА Съветник по европейски въпроси на Президента на Републиката
0
0
ИРИНА НИКОЛОВА - ГЪРКОВА Съветник по култура, духовно развитие и национална идентичност на Президента на Републиката
0
0
ГРИГОР АНТОНОВ Съветник по култура на Президента на Републиката
0
0

ЗА УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ

ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

ОРДЕНИ И МЕДАЛИ

ОРДЕНИ И МЕДАЛИ