ИНИЦИАТИВИ | НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ | ЛАУРЕАТИ
Марин Буков (2023) Д-р Марин Буков е ръководител на научна група в Макс Планк Институт за физика на комплексните системи, Дрезден, Германия. Бил е постдокторант в Калифорнийския университет, Бъркли, САЩ. Защитава докторантура през 2017 г. в Бостънския университет, САЩ. Основният изследователски интерес на д-р Буков и ръководената от него научна група е в разработването и използването на изкуствен интелект в квантовите технологии. Д-р Буков е и създател на модерен едносеместриален лекционен курс на тема „Дълбоко обучение с утвърждение във физическите науки“, предложен за първи път в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
0
0
Борис Банков (2022) Борис Банков e доктор в направление „Информатика и компютърни науки“ от Икономически университет – Варна; главен асистент в Икономически университет – Варна; зам.-ръководител на Център за дигитално и дистанционно обучение, ИУ – Варна.
0
0
Венелин Тодоров (2021) Венелин Тодоров е доктор по математика от Института по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките. От 2021 г. е доцент по информатика и компютърни науки в Института по математика и информатика на БАН. Основните му интереси и постижения се състоят в конструирането на високоефективни стохастични и детерминистични подходи за оптимизация на алгоритми и моделиране на сложни системи с голяма размерност.
0
0
Златко Минев (2020) Златко Минев е доктор по приложна физика в университета Йейл, САЩ. Понастоящем е изследовател в компанията IBM Quantum в гр. Ню Йорк. Основните му постижения в изследването на квантовите скокове променят установени вече век разбирания и теории в квантовата физика.
0
0
Никола Чипев (2020 – подгласник) Никола Чипев е доктор по информатика от Технически университет – Мюнхен, Германия. Основните му постижения са в направлението на високопроизводителните изчисления за симулация на научни и инженерни проблеми.
0
0
Свилен Кънев (2019) Свилен Кънев е доктор по компютърни науки от университета „Харвард“, САЩ. Понастоящем е старши софтуерен инженер в Google. Обект на работата му са компютърните архитектури, мащабните компютърни системи и тяхната оптимизация.
0
0
Петър Цанков (2018) Д-р Петър Цанков понастоящем е пост-докторант по компютърни науки, Швейцарски технологичен университет в Цюрих. Основна цел на неговите изследвания е създаването на нови методи за автоматизирана защита на съвременни софтуерни системи.
0
0
Васил Денчев (2017) Васил Денчев е доктор по компютърни науки от Purdue University, САЩ. Научните му интереси, професионален опит и постижения са основно в сферата на квантовата информатика – като архитект на квантов софтуер.
0
0
Веселин Райчев (2016) Веселин Райчев е доктор по компютърни науки от Швейцарския технологичен университет в Цюрих. Научните му изследвания обхващат обучаването на компютрите автоматично да извършват дейности свързани със софтуерното инженерство.
0
0
Елица Кьосева (2016) Научно портфолио на д-р Кьосева обхваща квантовата физика и информационните науки в областта на квантовото инженерство и контрол. Тя оглавява групата по квантово инженерство на Сингапурския университет по технологии и дизайн.
0
0
Зорница Козарева (2016) Зорница Козарева е доктор по информатика от университета в Аликанте, Испания. Тя е ръководител на научноизследователската група по машинно самообучение на компанията „Амазон”, Сънивейл, САЩ.
0
0
Цено Галчев (2015) Цено Галчев е доктор по електротехника и електроника от Мичиганския университет в САЩ. Научните му интереси са в областта на микро-електромеханичните системи (МЕМS).
0
0
Слав Петров (2014) Слав Петров е доктор по информатика от Университета на Калифорния Бъркли, САЩ и ръководител на научно-изследователската група на компанията Google в Ню Йорк, САЩ.
0
0
Петър Кормушев (2013) Петър Кормушев има изключителни научни разработки в различни области на информатиката – биоинформатика, семантичен уеб, изкуствен интелект, и роботика.
0
0
Димитър Жечев (2012) Димитър Жечев е доктор по математика от University of California и бакалавър по математика от Harvard University.
0
0
Кузман Ганчев (2011) Кузман Ганчев има докторска степен в областта на машинното самообучение с приложение в компютърната лингвистика.
0
0
Петър Попов (2010) Петър Попов има докторантурска степен по авиационна техника от Тексаския А&M университет.
0
0
1 2 »  (24 материала в 2 страници)